ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Увага! Користувачами цього Веб-сервісу Еспей  можуть бути лише суб’єкти підприємницької діяльності, які діють відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Еспей Україна»  (далі – Постачальник, ТОВ «Еспей Україна», Адміністрація), керуючись ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України публічно пропонує  можливість отримання доступу до користування Веб-сервісом Еспей, метою якого є сприяння в укладені цивільно-правових угод про надання послуг або про виконання робіт між суб’єктами підприємницької діяльності, на наступних умовах:

1. Визначення термінів

1.1. Веб-сервіс Еспей (Сервіс)  програмне забезпечення, що розміщується на веб- сайті: www.espay.com.ua, та є сукупністю програм та програмних кодів, баз даних, таблиць, а також іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується через інформаційно-телекомунікаційну мережу Інтернет, функціональним призначенням якого є надання платформи для узгодження сторонами умов цивільно-правових договорів.

1.2. Адміністрація – уповноважений представник  Веб-сервісу Еспей, що здійснює технічну підтримку Сервісу та/або консультування Користувачів.

1.3. Кабінет – спеціальний інтерфейс для внесення та оновлення ідентифікаційних даних Користувача, а також для створення Угод, керування Угодами, отримання інформації щодо Угод.

1.4. Реєстрація – введення  Користувачами своєї email - адреси, повного найменування юридичної особи або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи-підприємця (далі - ФОП), прізвища, імені, по-батькові відповідальної особи, розрахункового рахунку IBAN, коду ЄДРПОУ юридичної особи або індивідуального податкового номеру фізичної особи, телефону, паролю, підтвердження паролю. З моменту здійснення успішної реєстрації особа вважається Користувачем Сервісу. Для користування Сервісом при реєстрації особа повинна беззаперечно погодитися та прийняти умови цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, шляхом проставлення відмітки про свою згоду у відповідному полі.

1.5. Користувач – особа, яка зареєстрована на Веб-сервісу Еспей. Залежно від ролі в Угоді, в якій Користувач бере участь, Користувач може бути в статусі Замовника або Виконавця.

1.6. Виконавець – Користувач, що на погоджених умовах зі Замовником, зобов’язується  за оплату надати послугу/виконати роботу  Замовнику відповідно до Угоди, створеної з використанням веб-Сервісу Еспей.

1.7. Замовник – користувач, що на погоджених умовах з Виконавцем зобов’язується прийняти та оплатити роботу та/або послугу з використанням Веб-сервісу Еспей.

1.8. Угода – електронна транзакція, створена Користувачем через  Кабінет, що містить опис істотних умов договору (предмет, строк, ціна, інше) між Замовником та Виконавцем.

1.9. Сторони Угоди – Виконавець та Замовник, які користуються послугами Веб-сервісу Еспей.

1.10. Принципал – Сторона Угоди, яка замовила послуги Веб-сервісу Еспей та зобов’язалась оплатити винагороду ТОВ «Еспей Україна» за сприяння в укладанні на Веб- сервісі Епей Угод від імені цього суб'єкта та за його рахунок.

1.11. Статус Угоди – етап, на якому знаходиться Угода: «Створити угоду»,  «Очікується підписання і оплата Угоди», «Угода оплачена, послуга виконується», «Успішна Угода». Кожна зміна Статусу Угоди дублюється листом на пошту Користувачеві.

1.12. Продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості. Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової власності. Надалі під терміном «послуги» розуміються також і результати робіт.

1.13. SpayID – унікальний ідентифікатор у формі цифро-буквенного коду, який автоматично присвоюється послузі, що є предметом Угоди у момент її створення Продавцем (ідентифікаційний код послуги).

1.14. Авторизація – введення на відповідній веб-сторінці Сервісу логіну та паролю Користувача для отримання доступу до Кабінету Користувача.

2. Предмет договору

2.1. За цим договором Постачальник надає Користувачу право користування Веб-сервісом Еспей, всі виключні майнові права інтелектуальної власності на який належать Постачальнику, а також надає інші послуги, передбачені цією Публічною офертою.

2.2. Акцептом цієї публічної оферти є встановлення Користувачем відмітки у відповідному полі «Я погоджуюся з умовами використання сервісу» при створенні Угоди. Створення і оплата Угоди на сайті Сервісу можлива лише у випадку повного та беззаперечного прийняття усіх умов цієї публічної оферти та Політики конфіденційності.

3. Порядок надання доступу до Сервісу

3.1. З метою отримання доступу до Сервісу особа повинна пройти процедуру реєстрації шляхом введення своїх ідентифікаційних даних.

3.2. Здійснивши реєстрацію на Веб-сервісі Еспей, Користувач надає свою згоду на доступ Адміністрації Сервісу до усіх даних, введених Користувачем за допомогою функціональних можливостей Сервісу, в тому числі та не виключно, до умов Угоди, персональних даних відповідальних осіб, комерційної таємниці, банківських реквізитів, змісту переписки між Користувачами, здійсненої за допомогою чату Веб-сервісу Еспей, та іншої інформації, введеної Користувачем за допомогою функціональних можливостей Веб-сервісу Еспей. Адміністрація Сервісу в свою чергу зобов’язується використовувати таку отриману інформацію лиши з метою належного надання послуг за цією Публічною офертою та забезпечення функціонування Сервісу відповідно до його призначення.

3.3. Зареєстровані на Сервісі особи (Користувачі) отримують доступ до функціональних можливостей Сервісу шляхом авторизації за допомогою введення своїх email-адреси та паролю.

4. Порядок користування Сервісом. Статуси Угоди

4.1. Для створення угоди Користувачі повинні авторизуватися на Сервісі, перейти за посиланням «Створити угоду» в розділі «Мій Кабінет» або на головній сторінці Сервісу, заповнивши  обов’язкові поля з істотними умовами Угоди.

4.2. Послузі, що є предметом створеної Угоди, автоматично присвоюється Spay ID та лінк,  який з’явиться на екрані автоматично після заповнення усіх деталей Угоди. Користувач, який створив Угоду на Сервісі, повинен самостійно повідомити іншу Сторону Угоди Spay ID тієї послуги або посиланням на Угоду, про надання якої Сторони домовилися.

4.3 Інша Сторона Угоди, ознайомившись з умовами Угоди за наданим посиланням, підтверджує свою згоду шляхом натискання кнопки «Підтвердити умови угоди», після чого Адміністрація надсилає належним чином оформлену Угоду  для підписання Сторонам електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП) через систему «Вчасно» та рахунок, який включає вартість послуг та винагороду ТОВ «Еспей Україна». Якщо Користувачів немає  в системі «Вчасно», то Адміністрація надішле запрошення електронною поштою. Реєстрація в системі «Вчасно» займає кілька хвилин, її потрібно пройти лише один раз. Сторони також можуть обрати інший спосіб підписання Угоди (наприклад, вручну), про що мають окремо повідомити Адміністрацію. Всі витрати по організації підписання Угоди Сторони несуть самостійно. 

 4.4. ТОВ «Еспей Україна» виступає агентом замовника послуг Веб-сервісу Еспей (це може бути як Замовник, так і Виконавець Угоди, залежно від того, хто оплачує винагороду веб-Сервісу) та зобов’язується надати послуги такій стороні (Принципалу) в укладанні Угоди чи сприяти її укладанню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта та за його рахунок.

4.5. Після того, як Сторони погодили усі умови Угоди, Замовник здійснив перерахунок вартості погоджених в Угоді послуг на рахунок ТОВ «Еспей Україна» з метою їх тимчасового резервування та подальшого перерахування Виконавцю у випадку успішного надання послуг останнім, а Принципал здійснив оплату винагороди ТОВ «Еспей Україна», Адміністрація перемикає статус угоди на «Угода оплачена, послуга надається». Сторони Угоди отримують про це повідомлення в чаті на Веб-сервісі Еспей та на свою електронну пошту.

4.6. Про успішне завершення надання послуг Виконавець сповіщає Замовника в чаті веб-Сервісу Спей. Замовник зобов’язаний прийняти послуги протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про їх завершення. 

4.7. Якщо послуги були надані вчасно, якісно та в повному обсязі Замовник натискає кнопку «Успішна угода», чим завершує Угоду та надає право ТОВ «Еспей Україна» здійснити перерахунок коштів на рахунок Виконавця з метою оплати послуг. 

5. Оплата послуг Виконавцеві. Виставлення претензій

5.1. У випадку успішного надання послуг та відсутності претензій Сторін Угоди, Постачальник (ТОВ «Еспей Україна») здійснює перерахунок отриманих від Замовника коштів для оплати послуг Виконавця. Таку оплату ТОВ «Еспей Україна» здійснює лише на підставі підписаного обома Сторонами Угоди акту наданих послуг, який посвідчує відсутність претензій Сторін одна до одної. Такий акт оформляється та надсилається Сторонам Адміністрацією Веб-сервісу Еспей за допомогою сервісу «Вчасно», а Сторони  зобов’язані погодити та підписати акт наданих послуг не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його отримання. Такий акт підлягає оплаті протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його підписання Сторонами.

5.2. У випадку виявлення будь-яких невідповідностей послуг умовам, прописаним в Угоді, Замовник повідомляє про це Виконавця та Адміністрацію в чаті Веб-сервісу Еспей. Сторони Угоди зобов’язані самостійно погодити строк та спосіб усунення невідповідностей (надати додатковий строк для усунення недоліків, якщо послуги не відповідають вимогам щодо якості, надати додатковий строк для завершення надання послуг у випадку, якщо послуги були надані не в повному обсязі, зменшити вартість послуг, якщо недоліки неможливо виправити тощо). Адміністрація не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність Сторін Угоди, успішність та вчасність їх виконання Сторонами чи результативність переговорів щодо усунення недоліків послуг, так само як і не гарантує отримання Сторонами очікуваної вигоди від співпраці, оформленої за допомогою Веб-сервісу Еспей. 

5.3. У випадку, якщо Замовник не повідомив про прийняття послуг шляхом натискання кнопки «Успішна угода» протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Виконавця в чаті Веб-сервісу Еспей про їх завершення, та від Замовника не надійшли вмотивовані вимоги щодо усунення недоліків таких послуг, то Адміністрація надсилає  Сторонам для підписання акт наданих послуг в обумовлений в пункті 5.1 цієї Публічної оферти строк та спосіб. Такий акт наданих послуг вважається прийнятим Замовником без зауважень та підлягає оплаті після спливу 5 (п’яти) робочих днів, які надаються Сторонам для надання вмотивованих зауважень щодо його змісту, якщо такі зауваження не надійшли. 

6. Плата за користування Сервісом

6.1. Плата за право користування Сервісом становить 4 (чотири) % від ціни послуг, що є предметом Угоди між Замовником та Виконавцем.

6.2. Плата, передбачена в п. 6.1. цієї Публічної оферти сплачується однією зі Сторін Угоди на підставі виставленого Постачальником рахунку.

6.3. Плата за користування Сервісом у розмірі, передбаченому п. 6.1. цієї Публічної оферти поверненню не підлягає, незалежно від виконання/невиконання Сторонами укладеної між ними за допомогою Сервісу Угоди, за винятком, якщо користувач не зміг скористатися послугами самого Сервісу в повній мірі з очевидної вини Адміністрації Сервісу, тоді Користувачеві повертається сума, що відповідає ціні придбаної послуги Сервісу.

7. Права та обов’язки Користувачів і Постачальника

7.1. Користувачі мають право:

-  використовувати Сервіс в порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою;

- отримувати інформацію щодо статусу Угоди, причини його зміни, порядку та строків отримання коштів за надані послуги;

-  в усній та письмовій формі висловлювати свої побажання та пропозиції щодо роботи Сервісу.

7.2. Користувачі зобов’язані:

- використовувати Сервіс виключно у способи, передбачені цією Публічною офертою;

- сумлінно виконувати обов’язки, покладні на них цією Публічною офертою та Угодою, створеною за допомогою Веб-сервісу Еспей ;

- надавати правдиву інформацію при реєстрації та створенні свого облікового запису та/або Угоди.

- не передавати свій логін та пароль, що використовуються для реєстрації/авторизації на Сервісі, третім особам; всі дії, вчинені на Сервісі з використанням  даних авторизації Користувача вважаються здійсненими  цим Користувачем. Постачальник не несе відповідальності за результати санкціонованого або несанкціонованого використання  даних авторизації  Користувача  третіми особами.

- не вчиняти жодних дій, що можуть зашкодити коректній роботі Сервісу;

- оплатити право користування Сервісом у розмірі та порядку, що визначені в цій Публічній оферті.

7.3. Постачальник має право:

- на власний розсуд у випадку порушення Користувачами умов Публічної оферти, відмовити в наданні права користування Сервісом та заблокувати обліковий запис Користувача на Сервісі, заблокувати або обмежити доступ до особистого кабінету Користувача та контенту Користувача і з часом видалити особистий кабінет і контент Користувача.

- призупинити можливість користування Сервісом у зв’язку з проведенням профілактичних (запланованих) ремонтних та незапланованих ремонтних робіт. 

7.4. Постачальник зобов’язаний:

 - надавати Користувачу консультаційну підтримку, пов'язану з використанням Сервісу по будь-яких каналах зв'язку, вказаних на сторінці Сервісу в робочий час ( з 9 до 18 години по Київському часу);

- зберігати в таємниці конфіденційну інформацію та персональні дані, отримані від Користувача, не розголошувати, не публікувати і захищати  від доступу до такої інформації третіх осіб (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

 

8. Обмеження відповідальності

8.1. Постачальник  не несе відповідальності за якість, повноту та своєчасність надання Послуг за Угодами, створеними за допомогою Сервісу, а також за претензії чи дії Сторін Угоди або третіх осіб.

8.2.  Постачальник не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Публічною Офертою, спричинене технічними перебоями в роботі обладнання або програмного забезпечення, систем зв'язку, технічними помилками й іншими можливими перебоями в роботі системи і устаткування. У разі виникнення зазначених обставин, Сервіс повідомляє шляхом направлення  відповідних повідомлень на e-mail адреси Користувачів, вказані ними при реєстрації, протягом 24 годин з моменту  їх виникнення.

8.3. Постачальник не несе відповідальності за контент, розміщений Користувачами на Сервісі.

8.4. Постачальник не несе відповідальності  за будь-які помилки при реєстрації або завантаженні контенту на Сервісі, а також за будь-які наслідки, які виникли в результаті використання, невикористання або неможливості використання Сервісу, будь-яких інформаційних матеріалів, які відправлені або отримані будь-ким за допомогою Сервісу, і не відшкодовує будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які виникли в результаті таких наслідків.

8.5. Постачальник не несе відповідальності за своєчасність доставки електронних повідомлень Користувачам  Сервісу та іншим особам засобами електронної пошти та будь-якими іншими каналами зв’язку.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Постачальник є власником всіх майнових та немайнових прав інтелектуальної власності на Веб-сервіс Еспей. Жодне положення цієї Публічної оферти не може тлумачитися як передача прав інтелектуальної власності на ці об’єкти Користувачам чи третім особам.

8.2. Користувачеві забороняється використовувати Сервіс у способи, що не передбачені цією Публічною Офертою та Політикою конфіденційності.

8.3. Користувачеві, третім особам, забороняється модифікувати, копіювати програмний код Веб-сервісу Еспей, вчиняти дії, метою яких є отримання доступу до програмного коду або публічно демонструвати програмний код, що з будь-яких причин став їм доступний.

8.4. Контент (об’єкт права інтелектуальної власності), розміщений Користувачем в Кабінеті чи при створенні Угоди вважається таким, що належить Користувачеві на законних підставах і надається ним ТОВ «Еспей Україна», іншим Користувачам для перегляду, копіювання та завантаження на безоплатній основі без обмеження строком та територією. Користувач несе особисту відповідальність за контент, розміщений ним на Сервісі.

8.5. Адміністрація має право здійснювати контроль за контентом на Сервісі на предмет наявності забороненого контенту. При виявленні контенту, що на думку Адміністрації порушує чинне законодавство України та/або норми моралі, умови цієї Публічної оферти або права третіх осіб, контент може бути видалений Адміністрацією без попереднього повідомлення Користувача.

9. Обмеження щодо надання певних категорій послуг

9.1. Забороняється використання веб-сервісу Еспей для здійснення продажу/купівлі:

- несертифікованих, підроблених (неоригінальних), контрафактних товарів, продукції, що швидко псується;

- вогнепальної зброї, боєприпасів, холодної зброї та , запчастин до них, а також інших видів зброї, що обмежена у цивільному обороті або виключена з цивільного обороту;

- наркотичних засобів, психотропних речовин,  прекурсорів та інших речовин, обіг яких заборонено або обмежено законом;

- тютюнових виробів, підакцизних товарів, інших товарів/послуг для продажу/надання яких необхідна ліцензія або спеціальний дозвіл особами, що не володіють такою ліцензією чи спеціальним дозволом;

- товарів/послуг порнографічного характеру, дитячої порнографії; товарів, що місять зображення особливої жорстокості.

- інших товарів/послуг, реалізація яких заборонена чинним законодавством України.

9.2. У випадку виявлення Адміністрацією, що предметом угоди між Користувачами є послуга, що належить до переліку, передбаченого п. 9.1. цієї Публічної оферти, таким Користувачам буде відмовлено .у праві використання Сервісу, їх облікові записи будуть заблоковані.

10. Інші положення

10.1. Надалі, в зв'язку з розширенням або зміною функцій Веб-сервісу Еспей, а також порядку надання права користування Сервісом, в цю Публічну оферту можуть вноситься зміни. Постачальник повідомить Вас про такі зміни шляхом направлення повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті. Всі внесені до Публічної оферти зміни будуть доступні у вигляді нової редакції на цій сторінці. У будь-якому випадку, використовуючи Сервіс, Ви підтверджуєте згоду з положеннями Публічної оферти в редакції, чинній на момент використання Вами Сервісу.

10.2. Сервіс не пристосований  і не може бути використаний в інформаційних системах, що працюють в небезпечних середовищах або обслуговують системи життєзабезпечення, в яких збій у роботі може створити загрозу життю людей або спричинити істотні матеріальні збитки.

10.3. Користувач погоджується використовувати Сервіс відповідно до чинного законодавства, включаючи законодавство країни або регіону, в яких він/вона проживає, або в яких він/вона використовує Сервіс.

10.4. Постачальник не виключає можливості несумісності Сервісу з програмним забезпеченням, встановленому на пристрої Користувача і не гарантує якісну взаємодію і / або паралельну роботу з цим пристроєм.

10.5. Якщо Ви вважаєте, що Сервіс містить матеріали, які порушують Ваші права, Ви зобов'язані повідомити Компанію про це, надавши інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі надання Вами неправдивої інформації про порушення Ваших прав, Ви несете повну відповідальність за спричинені цим наслідки.

10.6. При використанні Вами Сервісу, Ми отримуємо деяку інформацію про Вас і Ваші дії. Обсяг, цілі, порядок отримання, зберігання, обробки і поширення такої інформації визначаються положеннями Політики конфіденційності. Використовуючи Сервіс Ви підтверджуєте, що ознайомилися і повністю погодилися з умовами Політики конфіденційності.

30.03.2020 року

ТОВ «Еспей Україна»

Код ЄДРПОУ 40815771

Юридична адреса: м. Львів, вул. Плетенецького, 1